sakrální umění jednoho

Archiv Říjen 2008

21. 10. 2008 21:15
Rubrika: modlitby

Na žiadosť bohoslovcov Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave udelil 30. septembra 2008 bratislavský arcibiskup - metropolita Mons. Stanislav Zvolenský cirkevné schválenie na modlitbu pred použitím internetu. Takýmto spôsobom chcú tiež…


21. 10. 2008 21:08
Rubrika: eseje

Obhajoba bakalářské práce (výňatek)Dnešní obhajobu bych chtěl uvést parafrází úvah Martina Bubera:Věčný původ umění je v tom, že se člověk setkává s tvarem,který se chce jeho prostřednictvím stát dílem. Není to výtvor jeho duše, nýbrž jev, který k…


21. 10. 2008 21:06
Rubrika: eseje

POPOL noci Zotmievaním dňa dá brucho o sebe vedieť a súťaží so zvukom brzdiaceho rušňa. Zbožnosť popolcovej stredy nabýva nečakaných kontextov. Fádza výčitiek sebe samému, církevním príkazom a Bohu samému strieda vedomie, že zopár metrov mojich…


21. 10. 2008 21:02
Rubrika: Básně

Co že mi, milovaný Ježíši, vtrhneš do chrámu, stoly zpřevracíš,kupce vyženeš, vždyť jen se svým štěstím já kupčím. Dej mi modlitbu a budu sloužit. Dosud jsi poslal jen touhu, však plnost je mi odepřena. Převracíš proto mé sny?


21. 10. 2008 21:01
Rubrika: Básně

Kdybych se mohl zeptat Boha na cokoliv, určitě bych mu zaryl nehty do dlaní, s pláčem bych jej líbal na ústa, potajmu bych mu křičel o samotě bez otázek a odpovědí. Poslouchal by laskavě pokorně.Kdybych se mohl Boha zeptat na cokoliv, docela určitě…


21. 10. 2008 20:59
Rubrika: Básně

Ztmívavě rudý mi vzlyk barev dere se, po němž již tknutí i zářnosti nebude. Slabě jsa nazlacen, nesmí znít zpěvavě, krabatí úpony, prsty byť dotknuv se. Hvízdá naň – nevěříc – blýskavým skřípotem, tlumeně ječí si do záplat polibků, do děr po…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio